Rudolf Albrecht, Dis.

Dis. Rudolf Albrecht

Studium


Praxe v oboru


Odborné kurzy

1) Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou L. Mojžíšové - část II - mobilizace a cvičení pro funkční ženskou sterilitu dle L. Mojžíšové, 2015, PhDr. Eva Haladová, Bc. Věra Jedličková

2) Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou L. Mojžíšové - část I - mobilizace sternokostálních skloubení, 2015, PhDr. Eva Haladová, Bc. Věra Jedličková

3) Rehabilitace spastické parézy část B (terapie dle metody J.M.Gracies), 2013, prof. MUDr. Robert Jech, MUDr. Hoskovcová, Mgr. Gál

4) Rehabilitace spastické parézy (vyšetření dle metody J.M.Gracies), 2013, prof. MUDr. Robert Jech, MUDr. Hoskovcová, Mgr. Gál

5) Principy spirální dynamiky - koordinační jednotka dolní končetina, 2009, Kazmarová

6) Principy spirální dynamiky - koordinační jednotka trup a horní končetina, 2009, Kazmarová

7) Functional Capacity Evaluation (Isernhagen work systém), 2008, Margot Miller

8) Bobath advanced course, 2007, Jos Halfens

9) Základní kurz Bobath conceptu I a II- vyšetření a terapie dospělých osob s centrálním

neurologickým postižením, 2006, Bc. Hana Kafková

10) Synergická reflexní terapie, 2006, Dis. Renata Vodičková

11) Škola zad, 2006, Mgr. Věra Pitrmanová

12) TerapiMaster - základní kurz S-E-T, 2006, Mgr. Hamáčková

13) Vývojová kineziologie v manuální medicíně, 2005, prof. Pavel Kolář

14) Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů, 2003-2004, Mgr. Bezvodová, Mgr. Herbenová

Mé motto: „Nesnažit se nikoho předělávat k obrazu svému, ale jen empaticky nabízet možnosti ke změně kvality zdraví šité na míru k individualitě pacienta a jeho způsobu života"