Bc. Helena Máčalová

V roce 2009 jsem absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v oboru Fyzioterapie.

Jsem držitelkou osvědčení o účasti na kurzu Diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému, Kineziotejpingu,
Sportovních masáží a osvědčení o účasti na semináři Dymamické neurosvalové stabilizace.

V budoucnu bych se ráda věnovala a prohlubovala své znalosti v
metodě Dynamické neuromuskulární stabilizace podle Doc. Koláře a
Senzomotorické stimulaci.