Dis. Jitka Kudelová

Jsem absolventkou SZŠ  a VOŠ obor diplomovaný fyzioterapeut.

Studium jsemdokončila v roce 1998 a v témže roce jsem nastoupila na pracoviště MUDr.Slívové ve Valašských Kloboukách , kde s tříletou pauzou na mateřské dovolené pracuji doposud.

Za dobu mé praxe jsem měla možnost absolvovat řadu odborných seminářů a kurzů, z nichž můžu jmenovat


Všech těchto technik využívám zejména u vertebrogenních pacientů, kteří
tvoří nejpočetnější část naší klientely, ale pracuji i s ortopedickými ,
chirurgickými a neurologickými pacienty.V poslední době se mi  osvědčilo
používání kineziotapingu.