Bc. Kateřina Štípková

Certifikovaný DNS fyzioterapeut
Odborný fyzioterapeut v oboru Aplikovaná fyzioterapie
Držitel osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
V ambulantní praxi se zaměřuji především:

Vzdělání

Praxe v oboru

Celoživotní vzdělávání

Absolvent certifikovaných a inovačních kurzů:

Účast na seminářích a odborných konferencích:

Aktivní účast: