Manuální terapie

Klappovo lezení

Vychází z poznatku, že u čtvernožců neexistují skoliózy. Pohyby u těchto zvířat působí z ortopedického hlediska velmi příznivě.

Proto pohledem této metody jsou pohyby na 4 končetinách, při kterých dochází k mobilizaci páteře ve 3D. Cvičení je možné využít pro výcvik koordinace, vytrvalosti a zlepšení svalové síly.

Tato metoda pro korekci postavení páteře využívá lezení po všech čtyřech. Lokomoce na všech čtyřech končetinách zajišťuje rotační pohyby páteře v kombinaci s jejím napřímením. Toto je velmi důležité pro posílení nejen krátkých rotačních svalů, ale také samotného hlubokého stabilizačního systému.