Lenka Petrů

Držitelka osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Vzdělání

1985 - absolvovala na SZŠ Merhautova Brno
2004 - pomaturitní specializační studium, NCO NZO Brno

Praxe

1985-88 - Lázně Luhačovice
1988-95 - Nemocnice Slavičín
1995 - dosud - Rehabilitace MUDr. Slívová

Kurzy

1995 - Proprioceptivní nervosvalová facilitace prof. Holubářová, p. Sekyrová
2001 - Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie, p. Čápová
2004 - Diagnostika a terapie, postizometrická relaxace, měkké a mobilizační techniky, p. Janíková
2010 - Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace, p. Dobeš
2010 - Kraniosacrální terapie, p. Skácelová
2011 - Medical taping concept, p. Krestová
2011 - Seminář Dynamická neurosvalová stabilizace, p. Suzan

Instruktorka powerjogy, jogy pro těhotné, pilates