Bc.Karolína Cyprichová

Bc.Karolína Cyprichová

Vzdělání :

Praxe :

Jsem držitelem osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Certifikované kurzy :