Hana Navrátilová

HANA NAVRÁTILOVÁ

Vzdělání

Gymnázium
SZŠ Olomouc – nádstavbové studium
Pomaturitní specializační studium

Registrace

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

Praxe

31 let
OÚNZ Vyškov, OÚNZ Nový Jičín – praxe u lůžka a v ambulanci
soukromá rehabilitace Autopal, SSS města Kopřivnice, 0ÚNZ Vsetín, poliklinika Valašské
Klobouky – praxe v ambulantním provozu

Kurzy

Měkké a mobilizační techniky
Mobilizace žeber dle Mojžíšové
Hipoterapie
Míčková facilitace
Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie