Bc. Marián Mrník

Vzdělání:

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
v Piešťanoch, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Absolvované školení:


Na rehabilitaci Medifis pracuji od roku 2010 jako fyzioterapeut,
s osvědčením k výkonu práce bez odborného dohledu.
Moje předchozí pracoviště bylo v NMB Vizovice v abmulanci a
lůžkovém oddělení.