Bc. Karolína Cyprichová

Bc.Karolína Cyprichová

Vzdělání :

 Praxe :

 Jsem držitelem osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 Certifikované kurzy :