Veronika Kořenková

Bc. VERONIKA KOŘENKOVÁ

Vzdělání:
2013 – 2016  Fakulta Zdravotních věd UP Olomouc – Fyzioterapie,
udělen titul Bc. s vyznamenáním

2005 – 2013  Gymnázium Valašské Klobouky, ukončeno státní maturitní zkouškou s vyznamenáním

Praxe v rámci studia:
2013 – 2016 FN Olomouc
2014 – Lůžková rehabilitace Nemocnice T. Bati Zlín
2015 – Vsetínská nemocnice a. s.
2016 – Detašované pracoviště kliniky MEDIFIS ve Valašských Kloboukách

Kurzy:
2015 – Kineziotaping I., EduSpa Collage


Semináře v rámci studia

Praktické i teoretické základy:

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF, Kabat), vyučující (akreditovaný lektor) Mgr. Petra Bastlová

Bobath koncept, vyučující Mgr. Beata Walachová

Fyzioterapie v léčbě funkční sterility dle, vyučující Mgr Hana Měrková

Fyzioterapie v šestinedělí, vyučující Mgr Hana Měrková

Svalový test dle Jandy, vyučující Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.

Manuální terapie dle Lewita, vyučující Mgr. Radek Mlíka, Ph.D.

Teoretické základy:

Vývojová kineziologie a reflexní lokomoce, vyučující Mgr. Tomáš Zemánek

 

Zájmy:
Turistika, cyklistika, lyžování, kreslení, ilustrace, hudba, práce s dětmi a dětské pobyty