Ing. Bc. Zdeněk Dostál

Kontakt :
e-mail:   dostal.z@seznam.cz

Vzdělání v oboru fyzioterapie

2011 - Uděleno osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,  číslo registrace 024-0136-1391
2009 - Udělen titul Bc. v oboru Fyzioterapie, Ostravská Univerzita v Ostravě - Fakulta zdravotnických studií

Odborné kurzy

2011 - Terapeutický koncept Bazální podprogramy
(lektor Čápová)
2011 - Autorizovaný dealer a konzultant ortopedických vložek Superfeet
2011 - Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému – měkké a mobilizační techniky
(lektor – Janíková)

2010 - Funkční manuální medicína (lektor – Tichý a kol.)
2010 - Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové I, II, III  (lektor – Svobodová)
2010 - Kvadrupedální lokomoce – Klappovo lezení
(lektor – Čápová)
2010 - Funkční tejpování (lektor – Macková)
2010 - Medical Taping Concept (lektor – Krestová)
2010 - Dornova metoda a Breussova masáž
(lektor – Lehrmannová, Půry)
2010 - Baňkování (lektor - Švestková)
2010 - Redcord S-E-T 1 - TherapiMaster (lektor – Tomisová)

2009 - Základy Feldenkreisovy metody (lektor – Osvaldová)
2009 - školení Principy sezení a správného držení těla, STEPS
2009 - kurz Nespecifická mobilizace (lektor – Jebavá)

2008 - kurz Míčková facilitace (lektor – Jebavá)

2006 - kurz Klasická masáž (lektor – Křížek)

Motto
Preferuji motivovaného klienta, který se aktivně zapojuje do terapie, a dle svých možností usiluje o brzký návrat do plnohodnotného života. Vyžaduji od svých klientů otevřenost a upřímnost a ochotu přijmout zvolenou terapii.