Fyzikální terapie

Elektroléčba

Na naší klinice mimo jiné využíváme také elektroterapii. Jsou zde využívány různé formy elektrických proudů a elektromagnetického pole. V rámci kontaktní elektroterapie, kdy je ošetřovaný segment součástí elektrického obvodu, nabízíme například DD proudy, interferenční proudy, Träbertovy proudy, TENS proudy, elektrostimulaci a elektrogymnastiku. Jejich účinky jsou především analgetické a myorelaxační. Elektrostimulace je pak určena pro stimulaci denervovaných svalů a elektrogymnastika slouží k dalšímu podpoření svalových kontrakcí. 

 
DD proudy = Diadynamik, což je aplikace stejnosměrného proudu o různé frekvenci, intenzitě a průběhu. Na základě těchto parametrů buď může fyzioterapeut v postižené oblasti snížit bolest a zlepšit prokrvení tkáně nebo naopak tkáň aktivovat, tonizovat svaly, působit aktivačně. Používá se ke snížení bolesti kloubů a páteře. 

Interferenční proudy, které působí přímo na svaly, nervy, zlepšují prokrvení a tím i výživu postižené tkáně. Podle nastavení frekvence elektrického proudu a jeho modulace lze dosáhnout motorického dráždění postiženého místa nebo naopak docílit ústupu zvýšeného svalového napětí. Lze tak tlumit bolest, snížit otok, povolit svalový spasmus, zlepšit prokrvení tkáně. 

Träbertovy proudy jsou typem nízkofrekvenčního proudu s analgetickým účinkem (úleva od bolesti). Jedná se o nízkofrekvenční pulzní proudy. Modifikované Träbertovy proudy mají účinek spasmolytický. Účinek těchto proudů se může dostavit bezprostředně po aplikaci. 

Transkutánní elektrická nervová stimulace = TENS je aplikace elektrického proudu přes pokožku, která dráždí nervové kmeny a vlákna, což vede ke zmírnění bolesti. Jedná se o nízkoenergetické pulzy produkované nízkofrekvenčním oscilátorem. Délka impulzu by měla být co nejkratší, ale ještě by měla vyvolávat potřebnou intenzitu. S rostoucí intezitou impulzu se totiž zvyšuje subjektivní nepříjemnost pro pacienta. Při elektrické stimulaci v místě elektrod pacient cítí kožní pocity (brnění).

Elektrostimulace je metoda elektroterapie využívající dráždivého účinku nízkofrekvenčních pulzních nebo sinusových proudů pro excitaci určitého orgánu v lidském těle. Cílem elektrostimulace je kosterní svalovina, která je řízená mozkem a dokážeme ji vědomě ovládat. Může to být i hladká svalovina nebo nervová tkáň.

Elektrogymnastika je metoda využívající elektrického proudu k posilování oslabených svalů - myostimulace.