Náš team

Odborný tým lékařů
a fyzioterapeutů

Vedoucím lékařem rehabilitačního centra je MUDr. Ivana Slívová, lékařka s II. Atestací v oboru fyziatrie a léčebné rehabilitace.
MUDr. Ivana Slívová vystudovala Lékařskou fakultu J.E.Purkyně v Brně a promovala v r.1987. Specializaci v oboru rehabilitace s licenční atestací získala v r. 1994. Má dlouholetou praxi v oboru rehabilitace. Od r. 1991 pracovala na rehabilitačním odd. Baťovy nemocnice ve Zlíně. V letech 1995-97 působila v rehabilitačním centru Sponte sua ve Zlíně. Od r. 1997 až doposud je vedoucí lékařkou privátního rehabilitačního zařízení kliniky MEDIFIS ve Zlíně s pobočkou ve Slavičíně a Valašských kloboukách.

Je držitelkou:

  • Oprávnění odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny.
  • Osvědčení o účasti v kurzu „techniky dle Bruggera"
  • Osvědčení opravňující k pořádání kurzů Škola zad
  • Osvědčení o účasti v kurzu „techniky dle McKenzie