Manuální terapie

Koncept DNS Prof. Pavla Koláře

Koncept dynamické neuromuskulární stabilizace podle Koláře (DNS) je přístup založený na vývojové kineziologii. V praxi to znamená, že využíváme pozice a pohyby, které můžeme vidět u dětí během prvních 2 let života.

Pod názvem DNS můžeme také chápat v dnešní době již zastaralé označení hluboký stabilizační systém páteře (HSSP). Při terapii dochází k ideálnímu postavení a biomechanickému zatížení v jednotlivých kloubech (k tzv. centraci) a svaly pracují efektivněji a ekonomičtěji bez možnosti přetížení nebo poškození.

Dynamická neuromuskulární stabilizace je určena všem lidem s obtížemi pohybového aparátu, dětem od 5 let i vrcholovým sportovcům.

Významnost tohoto konceptu vzrůstá v oblasti diagnostiky a terapie pohybových poruch neurologických, ortopedických a pediatrických pacientů. Pro diagnostiku v rámci konceptu DNS není při hodnocení svalové síly dostačující pouze anatomické pojetí, ale důležité je akceptovat i jeho začlenění do biomechanických řetězců, jelikož každý pohyb je výsledkem svalové souhry, která jak pohyb vykonává, tak také posturálně stabilizuje. Tyto funkce probíhají mimo volní řízení a jsou jen velmi obtížně ovlivnitelné vůlí.

Při cvičení dodržujeme určitou postupnost a zásady. Podmínkou úspěšné terapie je vědomá spolupráce klienta. Cvičí se v různých polohách (na zádech, na břichu, na boku, na čtyřech i ve stoje).