Kurzy

Lezecký kurz pro děti

Lezecký kurz pro děti

Lezení na umělé stěně je pro svoji atraktivitu v současné době velmi populární.

– vede k rozvoji pohybových schopností dětí, zejména předškolního věku, formou lezeckých aktivit

– rozvíjí prostorové vnímání, uvědomování vlastního těla, zdokonaluje pohybovou koordinaci

– je využíváno i k terapii vrozených i získaných poruch pohybového systému, po úrazech a operacích pohybového ústrojí

Vnitřní lezecká stěna byla vybudována tak, aby splňovala všechny požadavky na bezpečnost a využití pro pohybový rozvoj i tearpii.