Manuální terapie

Metoda McKenzie

McKenzie diagnostická metoda (Mechanické Diagnostiky a Terapie - MDT) je léčebný systém péče muskuloskeletálních obtíží založený nejen na mechanickém, ale i psychosociálním podkladě a zdůrazňující roli pacienta a autoterapii. Tento systém diagnostiky a léčby pacienta je založen na důkazech. Skládá se z vyšetření a léčebného protokolu, který se používá u akutních, subakutních a chronických obtíží páteře a kloubů končetin.


MDT je spolehlivý a praktický koncept, který klade na první místo potřeby pacienta. Terapeut vede léčebný proces tak, aby docházelo k naplnění pacientových potřeb.

Vyšetření dle MDT umožňuje terapeutovi kategorizovat pacienty přesně a účinně dle jejich aktuálního stavu tak, aby dostali adekvátní léčbu. Systém umožňuje časné rozpoznání bolestí, jejichž příčina netkví v muskuloskeletálním systému. MDT koncept dokáže také rozpoznat případy, kde je tato léčba kontraindikována. Tito pacienti jsou okamžitě odesláni k dalšímu vyšetření. Výzkum dokázal, že většina pacientů s mechanickou bolestí páteře reaguje dobře na specifické cvičení a má méně obtíží, pokud je k léčbě použito cvičení tzv. “ušité na míru” .

Unikátní kombinace aplikace specifického individuálního cvičení a doporučení ohledně držení těla, které poskytne trénovaný McKenzie terapeut, umožňuje pacientovi, aby svůj problém vyřešil sám. Tento postup podněcuje pocientovo plnohodnotné zapojení do procesu terapie, zvyšuje pacientovu spokojenost a také snižuje celkovou výši nákladů na péči.