Manuální terapie

Fyzioterapie pro novorozence a kojence

Provádíme:

  • prevence a kontrola psychomotorického vývoje
  • instruktáž v manipulaci s dítětem, režimová opatření, stimulaci správného pohybového vývoje
  • cílená terapie
  • Vojtova reflexní metoda

 

Psychomotorický vývoj

Je definován jako sled dějů vedoucích od závislosti k autonomii jedince. Jeho zhodnocení patří kromě antropometrických údajů k základnímu vyšetření v pediatrii.  Jednotlivé "milníky" ve vývoji mají individuální časové rozdíly.

Neideální psychomotorický vývoj kojenců z pohledu fyzioterapeuta:

Fyzioterapeut sleduje od narození dítěte postupný rozvoj pohybu a držení těla. Hodnotí, jak se svaly celého těla zapojují do činností a vnímá všechny detaily a souvislosti.

V čem může být problém?

Z mnoha různých důvodů se může stát, že se svaly ve vývoji nezapojují do funkce tak, jak by přirozeně měly. Vzniká tak svalová nerovnováha, která nevede k přirozenému napřímenému držení těla.

Co hrozí, když jej neřešíme?

Ve větší či menší míře hrozí chybné, nevyvážené držení těla a nesprávné formování kostry. Následkem může být asymetrie (úklon hlavy, vychýlení páteře, stoj více na jedné noze) nebo vyhrbená či příliš prohnutá záda.

Co je dobré vidět a sledovat?

Je důležité sledovat proměnlivost ve vývoji. Zda se miminko postupně mění a zdokonaluje ve svém pohybu a v držení těla, zda se na bříšku opírá o ruce a nemá záklon a zda všechny pohyby dělá na obě strany stejně.

Jak můžeme problém řešit?

Cíleným, přesným a pravidelným cvičením i vhodnou stimulací můžeme naučit svaly správně pracovat. Čím dříve začneme, tím lepšího výsledku dosáhneme. Je dobré, může-li fyzioterapeut vidět kojence již po šestinedělí.

Jak vám můžeme pomoci?

Vysvětlíme vám celou problematiku a naučíme vás s miminkem cvičit. Ukážeme vám také, jak dítě držet, chovat, jak si s ním hrát, které polohy jsou vhodné, co rozvíjet a čemu se naopak vyvarovat v každém stupni jeho vývoje.