Fyzikální terapie

Rebox

Rebox je neinvazívní transkutánní elektroterapeutický přístroj a je efektivní v léčbě akutní a chronické bolesti, v rehabilitaci pohybového aparátu a neurologických onemocnění.